Colofon

De Raad van Kerken Gouda plaatst informatie van activiteiten die hij organiseert, en informatie van activiteiten die één of meer van de aangesloten kerken en/of geloofsgemeenschappen organiseren, 

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de Raad van Kerken Gouda. De redactie van de website besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site.

Het is mogelijk dat via de deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Raad van Kerken Gouda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Zie: Reglement website Raad van Kerken Gouda,
vastgesteld op 27 november 2017.