Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Ontmoeting en dialoog tussen kerken, kerk en samenleving en  verschillende religies. 

Oecumenisch Initiatief Gouda

Het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG) viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum.

Conferentie van hoop

Verslag van de enthousiaste Conferentie in de
H.-Josephkerk

1918 - 2018

Dagboek van Trappisten in een Belgische abdij ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. .

Agnietenconvent

Lezing van stadsfilosoof Dennis de Gruijter op 18 november:  'De werkloze toekomst'

KerstWandelTheater

Op vrijdag 21 december het Kerstverhaal uitgezet in Gouda Noord.