Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Gouwe Momenten

Op donderdag 5 juli start de 15e jaargang van de Gouwe Momenten. Op iedere donderdag in juli en augustus om 12.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda kan een ieder terecht voor een moment van bezinning en gebed .
.
Meer lezen

Roze Zaterdag

Ter gelegenheid van Roze Zaterdag is op 23 juni  in de Sint-Janskerk te Gouda een geloofsviering gehouden. De viering is door meer dan 750 mensen van binnen en buiten de Goudse kerken bezocht: een impressie
Meer lezen