Raad van Kerken Gouda

Rechtvaardigheid: een ongemakkelijke deugd 

Rosa Jansen houdt een lezing over het onderwerp op dindag 17 mei van 20.00 - 22.00 uur in De Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda 

Jan van Lokhorst over Esther

De Goudse kunstenaar houdt een lezing over het Bijbelboek Esther op maandag 16 mei van 20.00 - 22.00 uur in de Westerkerk, Eerste E.J. Potgieterstraat 37, Gouda