Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Uitgelicht

Ds. Bert Loonstra, predikant christelijk gereformeerde kerk te Gouda, neemt op 19 april in de Goudse Schouwburg deel aan het stadsdebat onder de titel 'Religieuze orthodoxie: verbieden, tolereren of accepteren' 
.
Meer lezen

Bezinning

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Gouda wordt op Roze Zaterdag 23 juni in de Sint-Janskerk een geloofsviering gehouden. Wilt u meer weten over het hoe en waarom van deze eredienst ?
Meer lezen