Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Uitgelicht

'De Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in Gouda organiseert op 7 mei in De Hanepraij een lezing over de thematiek van 'voltooid leven'

.
Meer lezen

Bezinning

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Gouda wordt op Roze Zaterdag 23 juni in de Sint-Janskerk een geloofsviering gehouden. Wilt u meer weten over het hoe en waarom van deze eredienst ?
Meer lezen