Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Ontmoeting en dialoog tussen kerken, kerk en samenleving en  verschillende religies. 

Conferentie van hoop

Verslag van de enthousiaste Conferentie in de
H.-Josephkerk.