Raad van Kerken Gouda

Oecumenisch Initiatief Gouda

'Uitzien naar de lente ' is het thema op zondag 5 februari om 16.30 uur in De Berk.  

Wereldraad van Kerken

Een verslag van de elfde assemblee over het worstelen met vragen over oorlog en vrede.  

Programma Agnietenconvent.

Wederom een serie lezingen op zondagen van 11.45 - 13.15 uur in de Agnietenkapel.