Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Uitgelicht

Ter gelegenheid van Roze Zaterdag wordt op 23 juni om 11.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda een geloofsviering gehouden. De Raad van Kerken Gouda organiseert de viering. Iedere belangstellende is welkom.
.
Meer lezen

Ramadangroet 2018

Aan de moslimgemeenschappen in Gouda: In 2008 schreef een groep van 138 internationaal erkende moslimgeleerden een brief aan alle kerken in de wereld. Daarin zeggen zij: "Laat onze verschillen geen haat en onenigheid .... 
Meer lezen