Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Ontmoeting en dialoog tussen kerken, kerk en samenleving en  verschillende religies. 

Oecumenisch Initiatief Gouda

Op 6 januari 2019 een bijzondere  lezing 'Gouda van tolerant naar tolerant?' door Dr.Paul Abels. 

Conferentie van hoop

Verslag van de enthousiaste Conferentie in de
H.-Josephkerk.

Federatie Gouda

Op 18 december 'Pelgrimage naar Santiago de Compostela: natuur en spritualiteit' 

Ongeneeslijk religieus

Het boek 'Ongeneeslijk religieus' van filosoof/theoloog Gerko Tempelman is uit. 

KerstWandelTheater

Op vrijdag 21 december het Kerstverhaal uitgezet in Gouda Noord.