Uitgelicht

Thema: Verkiezingsdebat 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop hiernaar toe organseert de Raad van Kerken Gouda - na een succesvolle avond in 2014 - opnieuw het verkiezingsdebat op donderdag 15 maart in De Veste.  

De titel van het debat is "Duurzaamheid, Zorg en Integratie in Gouda ". Drie onderwerpen die leven bij de inwoners van Gouda en waarover de gemeente ook daadwerkelijk zeggenschap heeft. Ieder onderwerp zal worden ingeleid door een kort statement aan de hand van een stelling. Aansluitend gaan de lijsttrekkers in duo's met elkaar en met de zaal in debat. Debatleider is Johan de Leeuw. Hij heeft een rijke Haagse politieke en ambtelijke ervaring en woont in Gouda. 

Bent u benieuwd hoe de lijsttrekkers van de politieke partijen de toekomst van Gouda zien en wilt u goed geïnformeerd zijn voordat u uw stem uitbrengt? Kom dan naar het verkiezingsdebat!.

Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda.
Aanvang: 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur)
Om 22.15 uur wordt het debat afgesloten. Aansluitend kunt u nog een drankje gebruiken. 

Kom op donderdagavond 15 maart 2018 naar De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda.

Het debat is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
GoudApot.