Terugblik op de Bijeenkomst voor Vrede in de Sint Jan

Op 12 oktober kwamen verschillende organisaties zoals de Raad van Kerken Gouda, Stichting 21 Maart Gouda en Gouwenaars van allerlei overtuigingen en gezindtes samen in een Bijeenkomst voor Vrede om stil te staan bij de gruwelijke gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden.

In de bijeenkomst in de St.Jan waarvoor meer dan honderd mensen zich hadden aangemeld, sprakenverschillende sprekers hun ontzetting uit over de beelden die ieder op het netvlies gegrift staan vanhet leed aangericht in Israël en in Gaza. Het lijkt of het conflict nooit eindigt en steeds weer nieuwe stappen van geweld oplevert.

Met het oog op Gouda, waar mensen zich op talloze manieren verbonden voelen met wat er in Israël en de Palestijnse gebieden gebeurt, werd opgeroepen om elkaar juist nu te blijven opzoeken en vasthouden.
 
Als voorzitter van de Raad van Kerken Gouda zei ik moed te putten uit de vergelijkingen die Jezus in het Lucasevangelie maakt met het kleine mosterdzaadje dat zoveel belang kan hebben. Ik sprak de wens uit dat er mensen zullen blijven die een klein mosterdzaadje van vertrouwen zaaien, dat uitgroeit tot een struik waarin vogels van vrede zullen nestelen.
In het tweede deel van de avond spraken de aanwezigen in kleine groepjes met elkaar over hoe zij de gebeurtenissen beleven en hoe zij hierin de verbinding met elkaar (kunnen) zoeken.
Een van de aanwezigen na afloop: ‘Het was saamhorig, ingetogen, met muziek die wat losmaakte en met goede woorden van hoop.’ 
Paul Buis, voorzitter.