Het boek is uit !!!

 'Ongeneeslijk religieus, de betekenis van geloof en levensbeschouwing voor de samenleving van vandaag' was de titel van de lezing die Gerko Tempelman op 3 november 2018 in de H.-Josephkerk heeft gegeven tijdens de conferentie van hoop, een evenement ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken Gouda

Gerko Tempelman heeft het boek tijdens de conferentie aangekondigd en het is zeer onlangs uitgekomen. Het is verkrijgbaar in de boekwinkel en te bestellen via www.ongeneeslijk religieus.nl  
Bekijk de website voor meer informatie en diverse commentaren. 

Over Gerko Tempelman

Opgegroeid in 'de laatste zuil van Nederland' ging Gerko Tempelman filosofie en theologie studeren in de stad. Wat er toen gebeurde, is wat ons allemaal is overkomen: God verdween uit het leven. De filosoof Nietzsche noemt dat: 'de dood van God'. Maar dat maakt ons nog niet meteen atheïst. Ook Gerko niet. En dat veroorzaakt een spanning. Veel mensen herkennen dat. Niet meer gelovig, maar ook niet ongelovig. 'We zijn ongeneeslijk religieus', zegt Gerko. In zijn boek beschrijft hij dit proces maar gaat hij bovenal op zoek naar hoe het verder moet. En anders dan vroeger gaat hij niet te rade bij theologen, maar bij filosofen. En tot zijn verbazing blijkt dat nou juist die filosofen heel veel zinnigs te zeggen hebben over het christelijke verhaal van Gerko's jeugd.

 Waar gaat het boek over?
-      Over Gerko - opgegroeid in de gereformeerde zuil en filosofie gaan studeren in de stad. 
-      Over ons - en hoe het kan dat God verdween uit ons denken
-      
Over Nietzsche - als profeet van onze huidige tijd.
    -
· Over ongeneeslijk religieus zijn - want waarom blijft religie op de agenda staan?
-      O
ver filosofie - want daar gebeuren interessante dingen. God lijkt te zijn begonnen aan een comeback in de filosofie.
-      O
ver jou - want die filosofische blik vereist heel wat omdenken. Maar jij kunt dat

Meer informatie en te bestellen op: www.ongeneeslijkreligieus.nl