Conferentie van hoop


De Raad van Kerken Gouda heeft zijn 50-jarig jubileum gevierd met een enthousiasmerende en op de toekomst gerichte bijeenkomst op 3 november 2018 in de H.-Josephkerk. De bijeenkomst is bijgewoond door gelovigen, ongelovigen en twijfelaars.

Wethouder Corine Dijkstra voor het sociaal domein zei tijdens haar openingstoespraak dat hoop samengaat met geloof in het goede en wenste de Raad van Kerken toe dat geloof vast te houden.

Belijk de terugblik,  slides met de lezing van filosoof/theoloog Gerko Tempelman en de liederen van 'Eigenwijs',  vooruitblik als resultaat van de reflectie- en de inspiratiesessies en een fotoreportage. 

Terugblik

Het verslag van de conferentie.met gelovigen, ongelovigen en twijfelaars.

Slides

Met onder meer de lezing van Gerko Tempelman en de liederen van Éigenwijs'..

Vooruitblik

Het resultaat van de gesprekken tijdens de  reflectie- en de inspiratiesessie. .

Fotoreportage

Met een serie foto's van de conferentie 

Wij zien graag dat u meedoet aan de evaluatie van de conferentie. 

eVALUATIEFORMULIER