Conferentie van hoop

Een oecumenisch evenement

 Op zaterdagmiddag 3 november heeft de Raad van Kerken Gouda als onderdeel van zijn 50-jarig jubileum een 'Conferentie van hoop'  georganiseerd, een toekomstgericht en enthousiasmerend evenement voor iedereen die vindt dat kerk, religie en levensbeschouwing een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de wereld waarin wij leven.

Het was een brede bijeenkomst voor niet alleen christenen, maar ook moslims, humanisten en anderen. 

De Raad stelt het op prijs als u meewerkt aan een evaluatie                 

Evaluatie