Een oecumenisch evenement

 Op zaterdagmiddag 3 november vanaf 14.00 uur organiseert de Raad van Kerken  Gouda als onderdeel van zijn 50-jarig jubileum een Conferentie van hoop: een toekomstgericht en enthousiasmerend evenement voor iedereen die vindt dat kerk, religie en levensbeschouwing een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de wereld waarin wij leven. 

Het wordt een brede bijeenkomst waarop we christenen en moslims, maar ook joden, hindoes, boeddhisten, soefi’s, humanisten,  en wie nog meer uit Gouda aan tafel hopen te krijgen. Mensen van goede wil die ontdekken dat zij gemeenschappelijke waarden hebben die bijdragen aan de gemeenschap in Gouda. Op de Conferentie van hoop kan iedereen ook kennismaken met concrete maatschappelijke activiteiten die kerken, religies en levensbeschouwingen hebben opgezet in Gouda, en meehelpen om deze te  versterken.

Zaterdag 3 november vanaf 14 uur in de Antoniuszaal bij de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2.