Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt te Gouda

Stichting Agnietenconvent

De Stichting Agnietenconvent organiseert lezingen over thema's die liggen op het snijvlak van maatschappij, cultuur, filosofie en spiritualiteit.

                                                    Agenda 2019/20 
                                                'Engagement en Hoop’

Maatschappelijke debatten kennen maar al te vaak twee polen, bagatelliseren en alarmeren
Daartussen knettert het en verketteren de tegenpolen elkaar. Volgens Daan Roovers (Denker des Vaderlands) is ons grootste probleem niet de overheersing van de ene klasse over de andere maar de overheersing van de extreme stem over de gematigde. Dat leidt tot polarisatie. Iedereen kan zwelgen in zijn eigen gelijk, maar een land wordt onregeerbaar.’

Engagement verbindt mensen met elkaar in het bereiken van verwachtingen en idealen, van alles wat betrekking heeft op onze gezamenlijkheid. Kan levensbeschouwing daar een rol in spelen?


Hoop biedt ons een weg naar die idealen en visioenen. Kunnen de verwachtingen waarop Europa werd gegrond leiden tot een nieuw Europa, een Europa met een nieuw moreel fundament? Hoop op de kracht van verhalen die verbinden. Hoop op een democratie waarin vrijheid en gelijkheid een rol spelen en we een boodschap hebben aan elkaar. Is er hoop te ontlenen aan de geschiedenis? Kritisch denken geeft hoop om de ontwikkelingen van deze eeuw het hoofd te kunnen bieden .

Hoop is daarbij iets heel anders dan optimisme.Hoop vereist inzet, engagement.

Alle lezingen worden gehouden in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 in Gouda

13 oktober 2019   ‘Een nieuw moreel fundament voor Europa’ door Maarten van den Bos,
historicus en algemeen secretaris van de Banning Vereniging, waarover van zijn hand binnenkort de 100-jarige geschiedenis verschijnt.

10 november 2019  11.45 uur:   ‘De kracht van verhalen’ door  Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en schrijfster van talrijke artikelen en boeken waaronder het boek ‘Vertel’.

19 januari 2020  11.45 uur:   ‘De school als broedplaats van hoop en engagement’  door Cok Bakker, hoogleraar Didaktiek van Levensbeschouwelijke Vorming aan de Universiteit Utrecht en lector aan de Hogeschool Utrecht.

16 februari 2020  11.45 uur:   ‘Het wezen van de democratie’  door Hans Gosliga, journalist, politiek commentator, columnist bij het dagblad Trouwe en verbonden aan het Montesquieu Instituut. Hij ontving verschillende onderscheidingen waaronder de Anne Vondelingprijs en de European Journalist Award.

15  maart 2020  11.45 uur:  ‘Engagement en hoop op de Toverberg’ door Maarten Doorman, schrijver en filosoof. Hij doceert cultuur filosofie aan de Universiteit van Maastricht en is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur in Duitsland aan de Vrije Universiteit.

26 april 2020  11.45 uur:   ‘Kritisch leren denken  in het onderwijs’  door Don Kwast, docent filosofie in het voortgezet onderwijs en betrokken bij de ondersteuning van het vak filosofie, waarover hij publiceerde  o.m. in het boek ‘Denklicht’. 

Wie zijn we?
:De Stichting Agnietenconvent heeft als doel het faciliteren van bezinning door het organiseren van lezingen en discussie over maatschappelijke, politieke, ethische en
zingevingsvraagstukken en over culturele, spirituele en levensbeschouwelijke onderwerpen 

Voor wie ? 
De doelgroep bestaat uit inwoners van de regio Gouda en Bodegraven-Reeuwijk e.o. die geïnteresseerd zijn in de hiervoor genoemde thema’s

Waarvan?
Giften en donaties zijn van harte welkom op NL12 INGB 0000 3839 24 van Stichting Agnietenconvent o.v.v. gift (eenmalig) of donatie (periodiek). Verder vragen wij voor de lezingen een toegangsgeld van € 5,00.

De toegang bedraagt € 5,00. Wij betalen hiermee de kosten van de spreker, de huur van de locatie en overige zaken zoals koffie en thee.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 11.45 uur en duurt ca. 45 minuten. Daarna is er een pauze van 15 minuten met wederom een kopje koffie of thee. Van 12.45 – 13.15 uur is er gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.