Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt te Gouda

Stichting Agnietenconvent

De Stichting Agnietenconvent organiseert lezingen over thema's die liggen op het snijvlak van maatschappij, cultuur, filosofie en spiritualiteit.

In oktober van dit jaar bestaat de Stichting een kwart eeuw. Over nog eens 25 jaar leven we in Gouda en omstreken in het jaar 2043. Hoe zou de samenleving er dan uit zien? En hebben de mensen in de jaren daarvoor ingezien welke uitdagingen hen te wachten staan?

Agenda 2018/19
  7 oktober 2018  14.00 uur: 'Wat op het spel staat  – hoe richting te vinden?' door prof.     dr. René ten Bos , Denker des Vaderlands 2018 en als hoogleraar filosofie verbonden aan de Radboud Universiteit bij de afdeling Management Sciences.

18 november 2018  11.45 uur: 'De werkloze toekomst' door Dennis de Gruijter, filosoof, auteur, docent, freelancer, grondlegger van de Nederlandse Filosofie Olympiade en Stadsfilosoof van Gouda.

13 januari 2019  11.45 uur: 'Stadstaten als basis voor de democratie' door Dr. Wouter J. Verheul,  docent en onderzoeker Urban Development Management en programmaleider Master City Developer, beiden bij de TU Delft.

17 februari 2019  11.45 uur: 'De noodzaak voor de mens om een ecologische omslag te maken" door Dr. Hans Meek , bioloog, auteur van Ecologica en secretaris van de Werkgroep Voetafdruk Nederland.

17 maart 2019  11.45 uur: 'Streven naar een menswaardige en vreedzame samenleving' door drs. Jan Gruiters, bestuurskundige en directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX.

7  april 2019  11.45 uur:'Burgerschap en samenleving'' door dr. Gertie Blaauwendraad, onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. Zij promoveerde op burgerschapsonderwijs.