' Geef Gouda door’ is het thema van Gouda 750.
Daar kan niemand op tegen zijn, maar waar denken wij aan als wij dat zeggen? Wat is belangrijk om door te geven aan de volgende generaties, en waarom? 

Gouwe Momenten zijn korte vieringen, waarin wij even de hectiek van alledag achter ons laten en onder de leiding van een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons bezinnen op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen staan. Dit jaar sluiten wij met het thema voor de Gouwe Momenten aan bij Gouda 750, door de vraag ‘Wat geven wij door?’ te stellen. Wij willen daarbij onze inspiratie zoeken in het figuur van Johannes de Doper, eeuwenlang schutspatroon van onze stad, naamgever van de RK Parochie Sint Jan de Doper, van de Oud-Katholieke Parochie-H.Johannes de Doper en van de Sint-Janskerk, waar de Gouwe Momenten worden gehouden.

Daarbij kiezen de voorgangers samen met de stadsorganist welke facetten van Johannes de Doper zij uit willen lichten. Gaat het om de nog ongeboren Johannes, die van vreugde in de moederschoot springt ter begroeting van de zwangere Maria? Of de asceet, die in de woestijn leeft van sprinkhanen en wilde honing? Misschien de voorbereider voor de messias, die allen tot bekering roept? Of de nederige gelovige, die zichzelf onwaardig acht zelfs de schoenriem van Jezus los te maken? Wellicht de man die zijn leven in de waagschaal stelde om te protesteren tegen een despoot die dacht dat hij alles kon maken, inclusief het inpikken van zijn broeders vrouw. Of herkennen wij in onszelf juist in de twijfelaar, die Jezus vanuit zijn dodencel vraagt of hij echt de messias is? 

De voorgangers zoeken inspiratie niet alleen in de rijke christelijke cultuur, maar halen die ook uit andere bronnen zoals gedichten, (populaire) muziek of anderszins.