Vergaderingen Raad van Kerken Gouda 2020

  • woensdag 27 februari
  • woensdag 24 april
    * woensdag 19 juni 
    * woensdag 18 september
    * woensdag 30 oktober
    * woensdag 27 november