Uitnodiging

Geachte lezer,
Enige tijd geleden hebben wij u gemeld dat de Raad van Kerken Gouda een tweede bezinningsavond organiseert over het thema:
‘Kerk in de wijk/stad’

Graag nodigen wij u uit om aan deze avond deel te nemen.
Programma
Specifiek zal het gaan over de rol van de kerk ten aanzien van de vluchteling in de wijk/stad en de rol van de kerk als verbinder/bruggenbouwer. Van polarisatie naar verbinding.

Inleiders
Nelleke de Jong, diaconaal consulent in Gouda zal op het thema vluchteling in de wijk/stad ingaan op de Goudse situatie.
Derk Stegeman, directeur van STEK in Den Haag (www.stekdenhaag.nl) , een stichting die zich namens diaconieën inzet voor verbinding in Haagse wijken, zal met ons nagaan welke elementen uit de Haagse aanpak interessant kunnen zijn voor Gouda.

Voor wie:  Diakenen en teams ‘Kerk in de wijk/stad’, pastores, taalmaatjes, iedereen dia zich bezighoudt met het zoeken naar verbinding tussen verschillende groepen in de wijk/stad en overige geïnteresseerden.
Wanneer:  Dinsdagavond 30 januari 2024.
Aanvang:  20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Waar: Antoniuszaal van de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda.U kunt zich aanmelden via de mail: ad.mar.blok@hetnet.nl of johannesdehaan44@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Kerken Gouda,
Arjan Blok en Jan de Haan.