Uitgelicht

Thema: Verkiezingsdebat 2018

De Raad van Kerken Gouda organiseert - voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 - op donderdagavond 15 maart 2018 vanaf 20.00 uur een verkiezingsdebat met het thema Duurzaamheid, zorg en Integratie in Gouda.

De lijsttrekkers van de politieke partijen zullen in duo's  met elkaar en met de zaal debatteren over wat hun partijen bedoelen met Duurzaamheid, zorg en integratie in Gouda  en wat ze gaan doen.

Adres: De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda.
U bent het beste parkeren bij het winkelcentrum Lekkenburg.

Op deze webpagina wordt u verder geïnformeerd.

Kom op donderdagavond 15 maart 2018 naar De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda.