Waar staan we voor?

Vanuit onze verbondenheid in God stellen wij ons ten doel onderling begrip en samenwerking tussen diverse kerken, religieuze groeperingen en samenleving te bevorderen.

De Raad van Kerken is verbonden met de nationale en internationale oecumenische beweging. Deze inspireert tot bezinning en ontmoeting.