Wie zijn we?
De Raad van Kerken - Gouda en omstreken is een oecumenisch platform van kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland.

Geschiedenis
De Raad van Kerken is opgericht in 1968 als Goudse Gemeenschap van Kerken. De Gemeenschap werd geleid door een Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen. In de loop van de tijd is de naam Raad van Kerken in gebruik geraakt.

Moderamen

Aangesloten kerken

Waar staan we voor?

Contact