Moderamen

De volgende personen zijn lid van het dagelijks bestuur van de Goudse Raad van Kerken:

Drs. H.A.(Henk)Schoon
voorzitter

 e-mail

Mevr. T. (Tineke) Pennekamp
secretaris

 e-mail


Dhr N. Reitsma
penningmeester

 


e-mail

 

Jan Willem

Dhr. J.W. (Jan Willem) Fortuin
portefeuille vieren

e-mail

 

 

portefeuille samenleving (vacant)

 

Wilt u de oecumene steunen met een financiële bijdrage?
Ons rekeningnummer is per 1 januari 2014: NL72 TRIO 0197 7908 60, ten name van Raad van Kerken Gouda en Omstreken.

Wilt u berichten laten plaatsen, of heeft u vragen en opmerkingen over deze website? Klik hier voor contact.