Verschenen in 2013

Week van Gebed voor de eenheid

Gebedsweek 2014 Van 18-26 januari wordt de jaarlijkse Gebedsweek gehouden. Het landelijke thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is aangedragen door de kerken in Canada.
Rondom dit thema zal op zondag 19 januari in Gouda een oecumenische viering plaatsvinden in de H. Josephkerk aan Aalberseplein 2. Voorgangers zijn ds. Leonie Bos, ds. Marnix van der Sijs, mevrouw Ria Kroon en mevrouw Jopie Koop.
In de Gebedsweek wordt elke dag een viering gehouden....Lees meer


Week van Gebed voor de eenheid

Week van GededVan 18-26 januari wordt de jaarlijkse Gebedsweek gehouden. Het landelijke thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is aangedragen door de kerken in Canada.

Rondom dit thema zal op zondag 19 januari in Gouda een oecumenische viering plaatsvinden in de H. Josephkerk aan Aalberseplein 2. Voorgangers zijn ds. Leonie Bos, ds. Marnix van der Sijs, mevrouw Ria Kroon en mevrouw Jopie Koop.

De Week van Gebed voor de eenheid is ontstaan in 1846 te Londen.  De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven in Nederland. Sinds 2009 is de week van gebed afgestemd met hetzelfde internationale thema.

In de Gebedsweek wordt vanaf zaterdag 18 januari elke dag een viering gehouden met een eigen thema, voor jong en oud en elk wat wils. Het programma, waarvan de coördinatie  in handen van de Raad van Kerken – Gouda en omstreken en STEP, het Protestants Jeugdcentrum Gouda is, ziet er als volgt uit:

datum tijd en plaats thema
za 18 januari 19.30 u LuMina, Omlooppad (s)Amen
zo 19 januari 11.00 u H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 Is Christus dan verdeeld?
  19.00 u Pauluskerk, v Hogendorpplein 2 Samen zijn wij Gods volk
ma 20 januari 19.30 u St. Janskerk, Achter de Kerk 16 Samen danken wij God
di 21 januari 19.30 u St. Janskerk, Achter de Kerk 16 Samen delen we de gaven van God
wo 22 januari 19.30 u St. Janskerk, Achter de Kerk 16 Samen vieren wij Gods trouw
do 23 januari 19.30 u St. Janskerk, Achter de Kerk 16 Samen geroepen tot gemeenschap
vr 24 januari 19.30 u De Goudse Waarden, Kanaalstraat 31 Samen zoeken we naar verzoening
za 25 januari             clubs en verenigingen Samen behoren wij toe aan Christus
zo 26 januari             vele kerkdiensten Samen verkondigen wij het evangelie

STEP

Noot redactie: Heeft u vragen of wenst u meer informatie? U kunt contact opnemen met  Jan Willem Fortuin, tel: 0182 537540, e-mail:  j.w.fortuin@planet.nl

 


Gebed voor Syrie

gebed voor vrede in SyriëDe Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar. 
De aanhoudende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. De Assemblee van de Wereldraad van Kerken, begin november bijeen in Busan (Zuid-Korea), riep de strijdende partijen ertoe op de onderhandelingstafel te zoeken. De lidkerken werd gevraagd om ruimhartig humanitaire steun te verlenen en te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te dienen. Als kerken in Nederland voelen wij ons vrijwel machteloos. Maar laten we tenminste dit niet vergeten: te bidden voor de slachtoffers van al dit geweld, te bidden voor vrede.
Lees meer....Gebed


Gebed voor Syrië

Oproep tot gebed voor Syrië, op de derde Adventszondag, 15 december 2013

De aanhoudende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. De Assemblee van de Wereldraad van Kerken, begin november bijeen in Busan (Zuid-Korea), riep de strijdende partijen ertoe op de onderhandelingstafel te zoeken. De lidkerken werd gevraagd om ruimhartig humanitaire steun te verlenen en te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te dienen.

Intussen bereikte een brief van de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop van Homs en Hama, bisschop Selwanos Boutros Alnemeh, de Raad van Kerken in Nederland. Hij doet daarin op aangrijpende wijze verslag van het lijden van christenen onder de terreur van extreme groepen. Zo werden in oktober in Sadad kerken en kloosters vernield. De christelijke inwoners werden verdreven en tientallen van hen gedood.

Als kerken in Nederland voelen wij ons vrijwel machteloos. Maar laten we tenminste dit niet vergeten: te bidden voor de slachtoffers van al dit geweld, te bidden voor vrede.

De Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar. 

VOORBEDE

Laat ons bidden.

Voor Syrië,

voor wie daar lijden onder het geweld,

voor de ontelbaar velen die op de vlucht zijn,

            bidden wij tot U, barmhartige God:

laat er zicht zijn op een eind aan al dat leed. 

            Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 

Voor alle partijen die elkaar bevechten op leven en dood,

voor wie gevangen zitten in cirkels van geweld en wraak,

            bidden wij tot U, grote God:

dat zij het wagen de wapens neer te leggen en

het onderling gesprek te zoeken.

            Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 

Voor wie als christenen in Syrië worden verdacht gemaakt,

alsof het niet vanouds ook hun land is;

voor wie verjaagd werden uit kloosters en kerken

en moesten aanzien hoe die eeuwenoude plekken werden geruïneerd;

voor wie hun broeders en zusters

het slachtoffer zagen worden van blind fanatisme,

            bidden wij tot U, trouwe God:

dat zij weten mogen dat U hen niet vergeet.

            Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 

Voor Syrië en heel het Midden-Oosten,

voor die streek waar zoveel strijd en dreiging is

– van volk tegen volk, geloof tegen geloof –

            bidden wij tot U, God van hoop:

dat de volken en religies er in vrede leren leven.

            Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

 


Op zoek naar bezieling

Op zoek naar bezieling 1-10-2013Op donderdag 1 oktober 2013 organiseerde de Raad van Kerken Gouda e.o. de vijfde lezing in een reeks onder de titel ‘Geloven in de Toekomst’. In deze lezingen wordt nagedacht over de toekomst van geloven/religie en de rol van de kerken daarbij.1-10-2013
Dit maal reflecteerden Klaas van der Kamp (secretaris van de Raad van Kerken Nederland) en Ineke Polet (theologe en andragologe te Gouda) over het onderwerp  ‘Zoeken naar bezieling’.
Klaas van der Kamp werkt dit uit aan de hand van een drietal thema’s. Hij sluit z’n bijdrage af met de (vast)stelling dat je met bezieling verder komt dan met redeneren. Download hier zijn inleiding.
Ineke Polet gaat in haar bijdrage op zoek naar plekken en momenten van bezieling in Gouda. 1-10-2013 GidTZij denkt onder meer na over de ‘winst’ die de ontzuiling ons bracht, de kerk als plaats van publiek debat en hoe we een nieuwe , creatieve verhouding kunnen vinden met mensen van goede wil buiten de kerken.1-10-2013 GidT ‘Elkaar bevragen, hoe we goed kunnen leven. En zo verbinding met elkaar zoeken’. Download hier haar inleiding.
Na de inleidingen ontstond er –bijna als vanzelf-  een gesprek tussen zaal en inleiders. Inleidingen om nog eens verder over na te denken.


Zoeken naar bezieling – Klaas van der Kamp en Ineke Koning-Polet over geloven in de toekomst

Klaas van der Kamp, secr. RvK Zoeken naar bezieling:  heel veel mensen zijn er mee bezig, zelfs bedrijven besteden er aandacht aan. Het lijkt een maatschappelijke trend. Wat betekent die voor gelovigen en niet-gelovigen? Wat kunnen de kerken ermee? Op dinsdag 1 oktober 2013 zullen Klaas van der Kamp en Ineke Koning-Polet hierover  spreken op uitnodiging van de Raad van Kerken Gouda. De afgelopen jaren organiseerde de Raad van Kerken al drs. Ineke Koning-Poletverschillende drukbezochte avonden over het onderwerp Geloven in de toekomst, o.a. met James Kennedy en Désanne van Brederode. Ook deze avond zal ongetwijfeld weer veel mensen stof tot nadenken, gesprek en actie geven. Na de lezingen is er ruimte voor discussie en aan het eind van de avond kunt u nog even napraten met een drankje. De avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. Plaats: Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk), Dunantsingel 314, 2806 JK Gouda. De toegang is gratis. Lees meer. Download folder met programma.


Vredesweek 2013

Gelukkig wie vrede stichtVredesweek 2013

dat is het thema van de Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek a.s. zondag 22 september. De dienst vindt plaats in de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda en begint om11.00 uur. Voorgangers zijn ds. Trijnie Bouw; Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk, ds. Kim Magnee-de Berg; Federatie van  Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten, diaken Dick Vrijburg; Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Menorah.


Zoeken naar bezieling

Dowload folder met programma (pdf)

Zoeken naar bezieling:  heel veel mensen zijn er mee bezig, zelfs bedrijven besteden er aandacht aan. Het lijkt een maatschappelijke trend. Wat betekent die voor gelovigen en niet-gelovigen? Wat kunnen de kerken ermee? Op dinsdag 1 oktober 2013 zullen Klaas van der Kamp en Ineke Koning-Polet hierover  spreken op uitnodiging van de Raad van Kerken Gouda. De afgelopen jaren organiseerde de Raad van Kerken al verschillende drukbezochte avonden over het onderwerp Geloven in de toekomst, o.a. met James Kennedy en Désanne van Brederode. Ook deze avond zal ongetwijfeld weer veel mensen stof tot nadenken, gesprek en actie geven. Klaas van der Kamp, secr. RvKNa de lezingen is er ruimte voor discussie en aan het eind van de avond kunt u nog even napraten met een drankje.

Klaas van der Kamp is secretaris van de Raad van Kerken Nederland en werkt als uitgever bij uitgeverij Jongbloed. Hij is vanuit zijn positie in staat een beeld te geven van Nederlandse en wereldwijde trends op het gebied van kerk en geloof, contacten van kerken met andere religies en de maatschappelijke rol van kerken en gelovigen. Hij zal een aantal duidelijke trends belichten.

drs. Ineke Koning-PoletIneke Koning-Polet is theologe en andragologe, en welbekend in Gouda als freelance-voorganger in verschillende Goudse protestantse kerken. Zij zal vanuit een Goudse invalshoek ingaan op de vraag wat het zoeken naar bezieling aan kansen en uitdagingen biedt.

Met de combinatie van de Nederlandse en wereldwijde blik van Klaas van der Kamp en de Goudse insteek van Ineke Polet worden bezoekers van deze avond op een boeiende manier geprikkeld om zelf hun mening te vormen over zoeken naar bezieling en geloven in de toekomst .

De avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. Plaats: Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk), Dunantsingel 314, 2806 JK Gouda. De toegang is gratis.

Raad van Kerken Gouda e.o., Werkgroep Geloven in de toekomst


Waardering en belangstelling voor Gouwe Momenten

"Ik zal deze Gouwe Momenten missen", zei een deelneemster aan het slot van de zomerserie Gouwe Momenten in de Sint Janskerk. harpspel Beate Loonstrakinderen BuitenschoolDe laatste van de negen Gouwe Momenten werd donderdag 29 augustus geleid door ds. Bert Loonstra. Zijn dochter Beate zorgde voor de muzikale omlijsting. Ruim 40 bezoekers genoten van haar prachtige harpspel.
Ook de kinderen van de Buitenschool, die een bezoek brachten aan de St. Jan, mochten een kaarsje aansteken. Ze waren zichtbaar ook onder de indruk van de harpmuziek.

kaarsje aansteken Gouwe Moment
De Gouwe Momenten hadden het afgelopen seizoen niet te klagen over belangstelling. De Goudse Raad van Kerken had steeds andere voorgangers uitgenodigd om de korte meditatieve bijeenkomsten te verzorgen. Zij gaven ieder Gouwe Moment een eigen speciale kleur en vorm. Onder de deelnemers waren toeristen, dagjesmensen, toevallige passanten, trouwe bezoekers en degenen, die hun eigen predikant volgden naar de bijzondere setting van een Gouwe Moment.Gouwe Moment 2013


Geslaagde Kerkennacht Gouda

Kerkennacht 2013 was een groot succes! Op de langste dag van het jaar - afgelopen vrijdagavond 21 juni - stelden achttien organisaties en kerkelijke gemeentes hun gebouw open. KKN8 2013 opening burgemeester SchoenmakerMet meer dan 2800 bezoekers gedurende de avond kijkt de organisatie terug op een mooi en waardevol evenement.

Rond half zeven opende burgemeester Milo Schoenmaker de Kerkennacht officieel op de Markt. Door enkele kinderen werden er twaalf postduiven losgelaten als symbool van de twaalf deelnemende locaties. De burgemeester zei daarnaast dat de Kerkennacht bijdraagt aan de dialoog in Gouda. Ook refereerde hij aan de Goudse historie door de vrijdenkers Erasmus en Coornhert aan te halen.

Met Kerkennacht wilden de deelnemende kerken laten zien wat ze zoal doen. Door de vele soorten muziek, een mime-spel over de Herder en het verloren schaap en de Musical Paulus, werd dit voor bezoekers duidelijk. Over de straatopvoering van de musical zei iemand: ‘Ik wist niet dat er in de kerk musicals gezongen worden. Heel aansprekend en eigentijds!’ doopjurkententoonstelling Chr. Gerf. kerk Gouda KKN8 bezoekers Oud-kath. Kerk Gouda orgel Sint Janskerk Gouda Ook was er veel aandacht voor de doopjurkententoonstelling. Met grote interesse werd er geluisterd naar de uitleg over de doop en doopgeschiedenis van een familie. De kostbare erfstukken waren de verbeelding bij de informatie. De orgelmuziek op de achtergrond maakte de sfeer compleet.

Verder was ook het actieve deel van het programma erg in trek. Voor het beklimmen van de Gouwetoren met een geweldig uitzicht, moesten mensen regelmatig even wachten om naar boven te kunnen. In de St. Janskerk is een aantal keer de krochtentocht gedaan. In groepjes van ongeveer tien personen werden de onbekende plekken van de kerk opgezocht.mimespelers Chr. Geref. kerk KKN8 Gouda LdH

Kerkennacht wordt ook gekenmerkt door de openheid en mooie gesprekken die mensen met elkaar hebben, zowel over verleden, heden als toekomst van de kerk. Mooi om in alle openheid en eerlijkheid zulke oprechte gesprekken te kunnen hebben. Een andere reactie: ‘Kerkennacht is écht oecumene, geweldig! En daarbij is Kerkennacht ook echt een avondje uit!’

musical Paul KKN8 Gouda Joostkapel KKN8 2013 foto's: Paul Buis, Lucas de Jong, Hugo Vos en Pim Mul

tekst: Mark Spee

 


Goudse Kerkennacht trok 2.800 bezoekers

Remonstrantse Poortje KKN8 2013 opening KKN8 Gouda 2013 Ruim 2.800 mensen kwamen vrijdagavond in het centrum van Gouda een kijkje nemen in de twaalf kerken en kapellen die hun deuren hadden geopend. Gouda deed voor de tweede keer mee aan de Landelijke Kerkennacht in het weekend van 21 juni, waar zo'n 60 steden en dorpen aan meededen. De Kerkennacht werd niet alleen in Gouda goed bezocht. Ook landelijk lag het aantal bezoekers veel hoger dan twee jaar geleden. Zo'n 150.000 mensen bezochten de 600 kerken die veelal bijzondere activiteiten hadden georganiseerd. Lees hier meer over de geslaagde Kerkennacht in Gouda. Klik voor een foto-impressie hier.


Gevarieerd programma Kerkennacht Gouda

Logo KerkennachtDe kerk staat om de hoek, maar ik ben er nog nooit binnen geweest…’ Deze uitspraak is de reden waarom Kerkennacht 2013 in Gouda groot wordt aangepakt. Ongeveer achttien kerken en organisaties zullen u op 21 juni gastvrij ontvangen. De gehele avond is er een doorlopend programma in de kerken in de Goudse binnenstad en kunt u een kijkje nemen in de kerkelijke keuken.

Speciaal voor jongeren is er het KKN8-Jong programma. Voor het programma van zowel Kerkennacht als KKN8-Jong is een programmaboekje samengesteld. Op veel locaties in Gouda is dit boekje gratis verkrijgbaar. Online is het programmaboekje te vinden op http://www.rvkgouda.nl/.

Kerkennacht is bij uitstek het evenement om u kennis te laten maken met verschillende aspecten van kerk en religie. Om 18.30 uur zal de opening van Kerkennacht Gouda verricht worden op  de Markt door burgemeester Milo Schoenmaker. De toegang tot alle deelnemende locaties is gratis. Van harte welkom!


Gouwe Momenten in de Sint-Janskerk

In juli & augustus, iedere donderdagmiddag van 12.00 - 12.30 uur in de glazen hal onder de torGouwe Momenten van de St. Janskerk.  Even weg van het rumoer op de Goudse markt en de drukte van alle dag ontvluchten. Even stilstaan bij de zin van het bestaan.

De Raad van Kerken Gouda en omstreken biedt voorbijgangers en bezoekers van Gouda de gelegenheid om in de Glazen Hal van de Sint-Janskerk naar een lezing luisteren, te bidden, een kaarsje aan te steken of gewoon te stil zijn. Het Gouwe Moment wordt elke week vormgegeven door een voorganger uit één van de kerkelijke gemeenten die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Gouda en omstreken.

Het eerste Gouwe Moment is op donderdag 4 juli 2013. Ds. Tanno Verboom, predikant van de Protestantse Gemeente Gouda  zal de spits afbijten. De bijeenkomsten hebben een oecumenisch karakter en iedereen is van harte welkom.

Data en rooster van voorgangers.

4 juli
Tanno Verboom predikant Protestantse wijkgemeente De Oostpoort
11 juli Joyce Schoon Diaconaal consulent Protestantse Gemeente Gouda
18 juli Petruschka Schaafsma docent ethiek universiteit van Leiden, Protestantse Kerk in Nederland
25 juli Cor Verkade Algemene Jeugdraad Protestantse Kerk Gouda
1 aug. Mirjam van Esschoten algemeen coördinator Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburghs Hofje, Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten
8 aug. Dick Vrijburg Diaken, Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua
15 aug. Gertie Blaauwendraad docent Hogeschool Ede, Protestantse Kerk in Nederland
22 aug. Bram Robbertsen predikant Hervormde gemeente Sluipwijk
29 aug. Bert Loonstra predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda

 


Houd de tijd!

De zoektocht van Prediker 

Wandel met mij
Want Jij weet dat mijn ziel te voet gaat
En zolang we lopen
Kan de tijd ons niet inhalen 

Op vrijdag 24 mei 2013 vindt de Première plaats van de theatervoorstelling “Houd de Tijd! De zoektocht van Prediker”. De voorstelling vindt plaats om 20.00 uur in de Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda en is geïnspireerd op het Bijbelboek Prediker. Houd de tijd! is het verhaal van een zoektocht naar zin en wijsheid.

De vragen en wijsheden die Prediker voor het voetlicht brengt zijn verbazingwekkend actueel. In een luchtige voorstelling met muziek, spel en dans wordt deze zoektocht vorm gegeven. Drie personages gaan op zoek naar zin en wijsheid. Ze zoeken in boeken, in rijkdom, in de wereld en in zichzelf. Nieuwsgierigheid, vertwijfeling en hoop wisselen elkaar af. Als de zoektocht dolgedraaid vastloopt in lucht en leegte, rest het drietal niets anders dan te wachten. Hoe moeten ze verder? Is de tijd de sleutel tot wijsheid? Hoe kunnen ze de tijd houden? De tijd vliegt immers voorbij en glijdt als zand door de vingers.

Langs de poëtische teksten van Prediker, bewogen vioolspel en clownesk theater ontdekken ze het geheim van de tijd en daagt het inzicht wat het leven de moeite waard maakt. Het stuk is een productie van de 7evende hemel en wordt gespeeld door Bart Droogers, Hartini van Rijssel en Joyce Schoon. Regie door Rebecca Schoon. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage na afloop. Voor meer informatie: E-mail: bart.droogers@hetnet.nlof joyceschoon@gmail.com


4 mei Herdenkingsbijeenkomst

herdenking 4 mei De Goudse Raad van Kerken organiseert op 4 mei a.s. om 19.00 uur de jaarlijkse oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de Agnietenkapel. Deze bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. In voordracht van gedichten, mediatie en muziek worden emoties en herinneringen van oorlog en onvrijheid onder woorden gebracht. Voorganger is Dick Vrijburg, diaken van de Katholieke Kerk te Gouda en voorzitter van de Raad van Kerken.
Na afloop kunnen de aanwezigen zich ter hoogte van de Hoogstraat aansluiten bij de stille tocht naar de Markt. Namens de Raad van Kerken- Gouda e.o zal een bloemstuk worden gelegd bij het monument naast het stadhuis.


Pauluskerk en Josephkerk 50 jaar!


Een minisymposium op 20 april
De hervormde Pauluskerk aan het Van Hogendorpplein en de rooms-katholieke H.-Josephkerk aan het Aalberseplein zijn dit jaar allebei  50 geworden. Josephkerk Gouda Reden genoeg om als buren eens bij elkaar op bezoek te gaan. Dat gaat gebeuren op een boeiende middag waarvoor we parochianen, gemeenteleden en alle belangstellende Gouwenaars  van harte uitnodigen.
Op zaterdag 20 april organiseren de twee kerken samen een minisymposium. Pauluskerk GoudaDoor beide kerken zijn sprekers uitgenodigd die uitstekend bekend zijn met het Goudse en die een half uur willen spreken over geschiedenis en toekomst van de kerk in het algemeen en van onze beide kerken in het bijzonder. Er is eveneens een beamerpresentatie over o.a. de bouw van de Pauluskerk, een wandeling tussen beide kerken en een rondleiding langs markante punten in de Josephkerk. Een buitenkans om meer te weten komen over beide kerken! Hier vindt u meer informatie en programma.


Gouda doet weer mee aan Kerkennacht

logo KerkennachtNet als in circa 50 andere steden en dorpen in Nederland zal in 2013 ook Gouda deelnemen aan de landelijke Kerkennacht. In het centrum van Gouda openen op vrijdagavond  21 juni circa 18 kerken en organisaties van 19.00 – 1.00 uur middernacht hun deuren voor mensen uit de stad en van daarbuiten om te laten zien wat ze in huis hebben. Er zijn optredens met o.a. een mimespel, (kunst)tentoonstellingen, muziek, (multiculturele)dans en vele andere activiteiten die laten zien op welke manieren kerken een bijdrage leveren aan het maatschappelijke, culturele en geestelijke leven in onze stad. stokkendans Kerkennacht 2011De activiteiten in de Kerkennacht zijn laagdrempelig voor een breed publiek, iedereen kan vrij in- en uitlopen en we verwachten die avond enkele duizenden bezoekers. De coördinatie berust bij de Goudse Raad van Kerken.

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er wordt ook hard gewerkt aan een speciaal Kerkennacht-Jong-programma waarin jongeren zelf optreden en muziek maken. Breng je vrienden en vriendinnen mee, want rond middernacht valt er veel te beleven!

De bedoeling van Kerkennacht is dat iedereen vrijblijvend kennis maakt met wat kerken doen en waar ze voor staan. Het is vaak minder bekend dat kerken niet alleen op religieus, maar ook op maatschappelijk en cultureel terein veel betekenen in de samenleving. Zowel vroeger als nu is religie vaak een uitgangspunt bij het creëren van verschillende vormen van kunst, zoals muziek, zang, schilderijen, tekenen, beeldhouwen, poëzie en literatuur. Ook Goudse kunstenaars hebben op deze wijze hun sporen nagelaten.
Een ander aspect in de samenleving is dat kerken vanuit de christelijke traditie op velerlei manieren zorgen voor ouderen, zieken en mensen die sociaal in de knel zitten.
Kom, zie en beleef! Ontmoet de kerk in de stad.
Alle programma’s worden gratis aangeboden en iedereen is welkom. Op verschillende locaties kunt u ook iets drinken.


Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

Dick Vrijburg Foto's: Paul Buis

Uit de diverse kerkgemeenschappen waren veel mensen aanwezig in de OLV Hemelvaartkerk op de nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari j.l. Een gezellige drukte en er waren verrassende ontmoetingen. Onder het genot van een drankje en een hapje vonden geanimeerde gesprekken plaats.


publiek publiek publiek

En zoals gebruikelijk waren er ook speeches.
Dick Vrijburg publiek kerkzaalIn zijn nieuwjaarsspeech wenste de voorzitter, Diaken Dick Vrijburg, de kerken toe dat ze elkaar nog veel mogen tegenkomen om, naar Micha 6 vers 8: “recht te doen, trouw te betrachten, de weg van God te gaan”.  Met andere woorden, om samen in geloof ons sterk te maken in vragen van gerechtigheid, vrede en leven. Hij hoopt elkaar te treffen op kruispunten van leren, vieren en dienen. Van daaruit met elkaar activiteiten te organiseren. Zoals de jaarlijkse vieringen in de Week van Gebed voor de eenheid en de Vredesweek, de 4-mei herdenkingsbijeenkomst, de Gouwe Momenten, de bijeenkomsten 'Geloven in de Toekomst' en de Goudse Kerkennacht, die op 21 juni zal plaatsvinden.  

Na de speech van de voorzitter presenteerden zich twee nieuwe Goudse predikanten.

Links: ds. Bert Loonstra, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoge Gouwe.Bert Loonstra Gouda is zijn vierde gemeente waar hij contact heeft met de Raad van Kerken. Hij vindt dat belangrijk omdat je als individuele kerk, breed maatschappelijk in een minderheid bent. Het is praktisch noodzakelijk om met elkaar naar buiten te treden. De Raad van Kerken is het adres voor de overheid. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat je elkaar wetenschap geeft, waarom je de pretentie hebt om een eigen kerk te willen zijn. "Samen optrekken in een Raad van Kerken daagt je uit om zelfkritiek te oefenen".

Tako Verboom Rechts: ds. Tanno Verboom, predikant van de Hervormde wijkgemeente De Oostpoort in Goverwelle. Na ervaringen in Colombia en Mexico vindt hij het mooi om nieuwe mensen in Gouda te ontmoeten en te ontdekken. Hij draagt het in zich om contact te hebben met de veelkleurigheid van mensen in de Heer. Zijn wens voor de Goudse oecumene is: "In veelkleurigheid beter tot je recht komen en de aandacht vestigen op de Heer".

Links: Joyce Schoon, Diaconaal Consulent PKN kerken Gouda. Joyce Schoon, Diaconaal Consulent PKN kerken Gouda Joyce werkt sinds mei 2011 in Gouda en vindt haar werk veelzijdig en afwisselend. In haar werk heeft ze veel contacten met mensen: hulpvragers, diakenen, vrijwilligers en gemeente Gouda. Zij vindt het opmerkelijk dat kerken door maatschappelijke organisaties en de gemeente als serieuze partner worden gezien. Naast het onderhouden van contacten geeft ook een cursus 'Levensboeken'. De bedoeling is dat vrijwilligers bij ouderen op bezoek gaan en hun levensverhaal schrijven. Door haar werk in het verleden als cultureel antropoloog heeft ze ervaren wat oecumene inhoudt. Elke kerk heeft een eigen vorm en taal. En opgegroeid in een gemeenschap in Israël weet ze uit ervaring wat een gemeenschap vormen inhoudt.

Rechts: Wout Schonewille, coördinator bij STEP, Protestants Jeugdcentrum in Gouda. Wout Schonewille, STEP Protestants JeugdcentrumWout werkt al weer enkele jaren in Gouda en is dus geen onbekende. Hij adviseert, geeft trainingen en wil ondersteuning bieden aan de brede kerk in Gouda. Hij brengt zijn droom: "Dat de Goudse jeugd hun vooroordelen over christelijk geloof loslaten". Hij wil groepen jongeren laten zien dat er meer is. Daarom wil hij graag aansluiten bij de Kerkennacht op 21 juni en voor jongeren een plek zoeken om zich te presenteren. Dat kan hij niet alleen. Dat doen we samen! Hij roept alle kerken op aan te sluiten bij de Kerkennacht- Jong.


Week van gebed "Wandelen met God"

Van 20-27 januari 2013 organiseren de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken weer de Week van Gebed (voor de eenheid). Het thema is 'Wandelen met God'.

In Gouda organiseert de Raad van Kerken op zondag 20 januari rond het Gebedsweekthema een oecumenische viering in de Josephkerk, Aalberseplein 2. Aanvang 11.00 uur. Wandelen met God Gebedsweek 2013
STEP Protestants jeugdcentrum Gouda start op zaterdag 19 januari in de Basement, Regentesseplantsoen 22c, met een Prayer Night voor jongeren. Het thema is 'Act, Love, Walk'.
Van 21 - 26 januari zullen in de St. Janskerk van 19.30 - 20.30 uur momenten onder leiding van diverse groepen jongeren zijn. Jongeren en ouderen uit alle kerken komen samen voor gebed en brede ontmoeting! De jongeren geven op eigen wijze invulling aan de bijeeenkomsten. Ieder is van harte welkom.

Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Dit thema is gekozen door christenen in India. Ruim tachtig procent van hen is ‘Dalit’. Ze vormen de onderlaag van de samenleving en vallen daarmee zelfs buiten het beruchte kastenstelsel. Vernedering en onderdrukking kenmerken hun leven. Met het thema verwijzen ze naar de oproep van de profeet Micha om te midden van corruptie, onrecht en machtsmisbruik, toch Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed (voor de eenheid) rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Samen bidden betekent over grenzen die ons scheiden als kerken en geloofsgemeenschappen heen stappen om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over wat God ons vraagt.


Kerkennacht 2013