Verschenen in 2011

Kerken belangrijk in de samenleving

Prof. dr. James Kennedy"De kerk moet zichzelf herontdekken in het besef van eigenwaarde. De kerk nu en in de toekomst is zowel spiritueel als praktisch belangrijk in de samenleving. De kerk is niet alleen nodig als hulpverlenende instantie, maar ook voor zingeving. In een eenvormige samenleving bieden kerken een alternatief - bieden een andere optiek- een plek voor mensen die op zoek zijn naar meer diepgang". Dit zei James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de middeleeuwen aan de UvA, tijdens zijn lezing 'Hoe zijn we kerk vandaag en morgen?' op 22 november 2011 in Gouda.

Kennedy, die sprak op uitnodiging van de Raad van Kerken, zette uiteen dat hij de kerk van de toekomst ziet als "contrasterende gemeenschap", niet als tegencultuur, maar wel met andere patronen dan de wereld daar omheen. Drie kenmerken daarvan zijn: 1. de kerk als andere orriëntatie op het leven (eredienst, aanbidding en lofprijzing); 2 de kerk als centrum van discipline ("leren om discipel te worden"; gebed, gastvrijheid en diensbaarheid als praktijk van de kerk) en de kerk als gemeenschap ( individuen, maar niet alleen). De kerk als geheel in het publieke domein doet het met elkaar!

Voorbeelden daarvan geven Margriet Hermans, Jos Kisteman en Fred van Ipenburg. Margiet HermansMargiet: "Ik kom laten zien dat Katholieken in Gouda allemaal jong zijn! Natuurlijk, ook ik zie in de kerk problemen...maar moeten we de kerk dan maar opdoeken?" Zij ziet dat het aantal jongeren in de kerk groeit. Jongeren gaan samen fietsen - op pelgrimstocht- komen massaal naar de Ahoyhal voor viering en internationale contacten. Tekenen van hoop! Christen zijn is liefhebben, er voor elkaar zijn!
Jos Kisteman
Jos Kisteman ziet in Gouda vanuit de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk veel nieuwe ontwikkelingen. Als voorbeeld noemt hij de Alphacursus, waardoor veel mensen tot God komen. Voor hen blijkt de drempel naar de kerk te hoog. Daarom is er een interkerkelijk project "Gouda zoekt" gestart. Dit initiatief geeft invulling aan 'alternatief kerk-zijn': praktisch aanwezig zijn in de wijk en maandelijks een gebedsavond. Zo slaan zij een brug tussen kerk en samenleving met kleine, hechte groepen die het geloof handen en voeten geven!

Fred van Ipenburg Fred van Ipenburg is ouderling van de Protestantse wijkgemeente i.w. De Bron/ Vredeskerk. In het fusieproces van deze twee wijkgemeenten is veel gesproken over "hoe willen we kerk zijn". Zij kwamen uit op drie kenmerken: dienst aan God, dienst aan elkaar en dienst aan de samenleving. Hun inspiratie en 'het samen gemeente zijn' geven zij vorm door met elkaar een musical uit te voeren. Verder is er contact met andere religies, dat is fysiek ook zichtbaar in het pad tussen de kerk en de moskee. In de dienst naar de samenleving heeft bijvoorbeeld Amnesty en de Voedselbank een plaats. Zij willen een kerk zijn die er is op kruispunten van het leven. Deze gefuseerde wijkgemeente is volop in ontwikkeling.

discussie met de zaal publiek Met de ruim 120 aanwezigen in de zaal volgde een geanimeerde discussie. Als belangrijk aandachtspunt bracht men naar voren dat 'de weg naar buiten', ook 'de weg naar binnen' is. De kwalitatieve prestatie van de kerk is belangrijk in de wereld. De kwaliteit van gemeenteleven is van belang voor de toekomst van de kerk en voor de publieke rol van de kerken. Kennedy: "Hoewel de kerken in de toekomst klein zullen zijn, zullen ze lokaal groeien en de kwaliteit zal toenemen! Als ik aan kerken denk, dan denk ik aan een zeer brede variëteit van christelijke (ook kleine) communities die bijeenkomen om God te eren en dienstbaar zijn aan de samenleving. Kwaliteit is ook naar buiten treden: je solidair tonen; een goede communicatiestructuur met de wereld hebben".
discussie met de zaal publiek

 

 

 

 


Adventskalender


Voor de Adventstijd biedt de oecumenische werkgroep Vespers, bestaande uit kerkleden uit de Rooms-katholieke, Oud-katholieke en Protestantse traditie, u een Adventskalender aan.
In deze Adventstijd volgen we het thema dat door enkele geloofsmethodes aangegeven wordt. We gaan op zoek naar de koning. De verhalen van deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet. Als het Kerst is, vinden we de nieuwe koning als een kwetsbaar kind in een voerbak. Heel anders dan verwacht. We volgen de lezingen uit Rechters en vragen ons aan de hand van Debora, de koningzoekende bomen, de moeder van Simson en Simson zelf af of zij degenen zijn die we zoeken of juist een ander. Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Het zou zomaar kunnen dat er in de Bijbelse tijd meer mensen waren die op zoek gingen naar een koning! En wij anno 2011? Het thema wordt nader uitgewerkt in deze kalender; mensen uit diverse kerkgemeenschappen gingen op zoek naar gebeden, gedichten, liederen, bloemschikkingen en verhalen over koningen en koningschap. Ook voor de kinderen werden verschillende kerstwerkjes verzameld.
Met de handreikingen in deze kalender wenst de Werkgroep Oecumenische Vespers u een goede Adventstijd toe!


Oecumenische Adventsvespers

De oecumenische werkgroep Vespers heeft voor de komende Adventstijd vier vespers voorbereid. Kerkleden uit de Room-katholieke, Oud-katholieke en Protestantse geloofstraditie zullen de diensten leiden. Het thema is ‘Op zoek naar de koning’. De verhalen van deze periode zetten ons op het spoor van een bijzondere koning: een mens die bij God hoort, die in zijn woorden en daden laat zien dat God naar mensen omziet.  We volgen de lezingen uit Rechters en vragen ons aan de hand van Debora, de koningzoekende bomen, de moeder van Simson en Simson zelf af of zij degenen zijn die we zoeken of juist een ander. Toen Jezus was geboren, kwamen er volgens het evangelie van Matteüs wijze mannen bij hem op bezoek, die vanuit het Oosten een ster hadden gevolgd. Het zou zomaar kunnen dat er in de Bijbelse tijd meer mensen waren die op zoek gingen naar een koning! En wij?

U bent van harte welkom op 25 november, 2, 9 en 16 december, van 19.30-20.00 uur in de Westerkerk.

Daarnaast geeft de werkgroep ook een Adventskalender uit waarin U voor thuis handreikingen vindt voor bezinning op Advent en Kerst.   De Raad van Kerken Gouda e.o. heeft de ‘ Spirit in Gouda, agenda voor kerk en samenleving, in de Adventstijd’  toegevoegd.

Meer informatie: Gerrie Lokum, tel. 522547, g.lokum@planet.nl


Oecumenische viering in Vredesweek

In de week van 17-25 september wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden met als thema ”Elk mens een veilig bestaan”. Een thema dat goed aansluit bij de actualiteit gezien de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de Arabische landen.

In het kader van de vredesweek zal op 25 september om 11.00 een oecumenische viering worden gehouden in de kerk van de H.Joseph met als voorgangers: pastor Paul Schuurmans, ds. Leonie Bos en ds. Kim Magneé.

Bijzondere aandacht vragen wij voor het werk van I.K.V. Pax Christi, de organisatie , die zich blijft inzetten voor vrede in binnen en buitenland. U kunt dit werk steunen door een gift over te maken op giro 306090 t.n.v. Vredesweek IKV PaxChristi.

Ook zal er een deurcollecte worden gehouden. Door uw steun kunnen wij samen werken aan vrede. Hartelijk dank.


After BBQ party Oud katholieke Kerk

afterparty KN8 2011 in tuin OKKNet als de kerkennacht zelf, was het ook op de avond van 2 september prachtig weer om op de unieke locatie in de tuinkamer en tuin van de Oud Katholieke kerk te genieten van de afterparty.
De voorzitter van de Goudse Raad van Kerken, Marina Scheijgrond, zegt in haar bedankbrief aan de vrijwilligers: " Geweldig dat er zoveel mensen waren en dat we ook zo'n mooi moment in de kerkzaal hadden! Het met elkaar zingen van de bewerking van psalm 25 uit de O-K bundel en het lied "Ken je mij" van Trijntje Oosterhuis vormden een goede verbinding met waar we als oecumene voor willen staan: verbondenheid, verdieping en verbreding". Zie hier een fotocollage van de avond.


Volgende Kerkennacht op 21 juni 2013

Kerkennachtgebak aangesneden door pastor Rob LijesenEr komt in 2013 weer een kerkennacht. Dat hebben de steden besloten bij de evaluatie van de kerkennachten van 2011. De diverse steden kwamen op maandag 29 augustus bijeen in Amersfoort en hebben als datum voor een kerkennacht in 2013 het weekend vastgelegd dat begint op vrijdag 21 juni 2013. Het waren vooral positieve geluiden die de ronde deden bij het projectteam in Amersfoort. De diverse steden kregen allen gelegenheid een topervaring te benoemen en een uitdaging aan te reiken voor de volgende editie van de kerkennacht. Een rijke schakering aan ervaringen ging over tafel. Lees meer


Geslaagde kerkennacht

logokerkennacht 

 

 

Vanuit het Goudkistje, dat voor deze gelegenheid was geparkeerd op de Sint-Joostbrug, opende burgemeester Cornelis met een luide slag op een grote gong de eerste Goudse Kerkennacht. Een wolk zwarte ballonnen steeg langzaam op in de heldere lucht. De kapel van het Leger des Heils, speelde passende muziek, stadsdichter Klara Smeets droeg  een gedicht voor, dat ze speciaal voor de Kerkennacht had gemaakt. Martijn van Boven rapte er uitdagend op los en de dansgroep van de International Christian Fellowship deed een luid kleppende Birmese  stokkendans.

ballonnen opening De avond bracht naar schatting 600 bezoekers op de been. Met elkaar brachten die ongeveer 2600 bezoeken aan deelnemende kerken en gebouwen. Het weer was prachtig!  De stemming een mengeling van gezelligheid en nieuwsgierigheid. Kijk hier voor een foto-impressie en lees verder verslag


Gouwe Moment in Sint- Janskerk

kaarsEven weg van het rumoer op de Goudse markt en de drukte van alle dag ontvluchten. Even stilstaan bij de zin van het bestaan. De Raad van Kerken Gouda en omstreken biedt voorbijgangers en bezoekers van Gouda de gelegenheid om elke donderdag in juli en augustus van 12.00 tot 12.30 uur een ‘Gouwe moment’ te beleven. Onder de toren, in de Glazen Hal van de St. Janskerk kan iedereen die dat wil, bidden, naar een lezing luisteren, een kaarsje aansteken of gewoon stil zijn.

Het eerste Gouwe Moment is op donderdag 7 juli 2011. Dik Eric van Dorsten zal de spits afbijten. Iedere volgende week wordt het Gouwe Moment vormgegeven door een andere voorganger uit de kerkelijke gemeenten, aangesloten bij de Raad van Kerken Gouda en omstreken. De bijeenkomsten hebben een oecumenisch karakter en iedereen is van harte welkom. Lees hier rooster voorgangers


4-mei herdenking Raad van Kerken-Gouda e.o.

4 meiDe prachtige schilderijen, sculpturen en banners van Jacoline Brak en Henriëtte Alexander vormden in de Agnietenkapel de sfeervolle achtergrond  waartegen de Goudse Raad van Kerken de jaarlijkse oecumenische 4-mei herdenking hield. Drs. Ineke Koning-Polet hield een korte overdenking over het thema “standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed” met een verwijzing naar het Monument mei 1940-1945  in Gorinchem. Stadsdichteres Klara Smeets had voor deze gelegenheid enkele gedichten geschreven, die ze zelf voordroeg. Saxofonist Ferdi Schukking omlijstte de woorden en de stilte met bijzondere muzikale improvisaties.  Na afloop sloot het merendeel van de bijna 30 aanwezigen zich ter hoogte van de Hoogstraat aan bij de stille tocht naar de herdenkingsplechtigheid bij het monument op de markt.


Geloven in de Toekomst

geloven in de toekomstOp 7 april 2011 heeft de Werkgroep ‘Geloven in de Toekomst’ en avond georganiseerd met als thema ‘Wat verwachten jongeren nog van de kerk’.  Met als ondertitel ‘Biedt de opkomst van sociale media kansen op een nieuwe verbinding tussen kerk en jongeren?’

In het Anker waren ongeveer 25 personen uit diverse kerken verzameld. De avond had een afwisselend en interactief karakter. Na de opening gaven 3 jongvolwassenen uit diverse kerken in Gouda hun verwachtingen over de kerk weer. Zij verwachten een luisterend oor, een echt verhaal dat ook voor hun leven relevant is, gemeenschap met andere gelovigen, de mogelijkheid om een eigen inbreng te hebben en willen deelnemen aan het gemeente-zijn.

wout schonewilleVervolgens liet Wout Schonewille, jeugdwerker van STEP, een kort fragment zien van de aankondiging van Jezus’ geboorte zoals dat in onze tijd had kunnen gaan. Een razendsnel filmpje waarin hyves, internet, twitter, google-earth en e-mail langskwamen. Het was vooral bedoeld als illustratie hoe snel de communicatie tussen jongeren tegenwoordig verloopt en hoe razendsnel nieuws zich kan verspreiden.

Nynke Dijkstra, missionair werkster bij de landelijke PKN, ging vooral in op het thema ‘Wat verwachten jongeren nog van de kerk’. Zij gaf aan dat jongeren zich vaak niet thuis voelen in de kerk, omdat de preek te moeilijk is en niet over hen gaat, of omdat de muziek hen niet zo aanspreekt. (Maar, dat geldt ook voor de ouderen in de kerk, bleek later. In iedere levensfase heb je andere behoeften en wil je graag dingen horen die voor jou van toepassing zijn.)nynke dijkstra
Nynke gaf aan dat jongeren identificatiefiguren zoeken in de kerk. Mensen met ervaring die niet op alles een pasklaar antwoord hebben, maar ook niet bij alles zeggen ‘ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik twijfel ook zo vaak.’
Oud en jong heeft elkaar nodig om samen gemeente te zijn.

Jongeren vinden het prima dat er verschillende kerken zijn. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in de naam van hun kerk. Ze weten het soms niet eens. Ze kijken makkelijk over de grenzen heen en verschil mag er zijn, mits er geen ruzie wordt gemaakt. (Er zijn toch ook verschillende kledingzaken?)

Tijdens de lezing van Nynke twitterde Wout diverse berichten naar zijn ‘volgers’ en er kwamen ook berichten terug, wat erg leuk was om te zien.

speeddateVervolgens gingen de bezoekers twee aan twee met elkaar in gesprek over hun verwachtingen van de kerk en wat zijzelf jongeren te bieden hadden. Deze gesprekken duurden voor de meesten te kort. Iemand merkte op dat hij verrast was dat hij met een onbekend persoon, uit een andere leeftijdscategorie, zo’n boeiend gesprek had gehad. Deze gesprekken zijn zinvol, maar zullen niet zo snel spontaan ontstaan. Oud trekt naar oud en jong naar jong. In de kerk zul je dit dus moeten arrangeren zo af en toe.

Na afloop van het officiële gedeelte van de avond is nog geruime tijd nagepraat.


Kerkennacht 2011