Verschenen berichten 2009

tegenstrijdig ongeloofOecumenelezing 2009: De kerk als ongelooflijke verleiding
Vrijdag 23 januari hield Dr. Wiel Smeets de oecumenelezing van de Raad van Kerken in Nederland. Hij sprak over het thema 'De kerk als ongelooflijke verleiding'. Zijn conclusie is dat de kerk God een handje kan helpen. De kerk is er om de ervaringen van mensen te verhelderen en te verinnerlijken. Klik hier voor het verslag van de oecumenelezing

Aandacht voor het klimaat
De Raad van Kerken in Nederland wil in de komende jaren een bezinningsproces in eigen kring op gang brengen. 'Het probleem van de klimaatverandering vraagt om vindingrijkheid, om radicale voorstellen tot verandering'. Dat schrijft de Raad van Kerken in Nederland in een oproep aan haar lidkerken. De Raad vraagt de lidkerken om klimaatverandering een belangrijke plaats te geven op hun agenda's. Naast bezinning en actie in eigen kring, willen de kerken ook een sterk appèl doen op de Nederlandse bevolking en de politiek om ernst te maken met een duurzame levenstijl. Lees meer.

Kredietcrisis-geloofscrisis?
Gert Olbertijn van de werkgroep Kerk & Milieu geeft zijn visie op de kredietcrisis. Voor velen zal het niet alleen een kredietcrisis zijn, maar ook een geloofscrisis. Een geloof in de vrije markt wel te verstaan. Te lang is er gedacht dat de vrije markt alle problemen wel zou kunnen oplossen. Vrije handel, ongelimiteerde concurrentie, minder wetten, minder regels. Maar niets is minder waar. Kijk om u heen waar de vrije markt ons gebracht heeft. Beslist geen eerlijke handel en eerlijke concurrentie of zelfregulatie. Kennelijk heeft de vrije markt toch ook teugels nodig. Voor christenen eigenlijk geen nieuws. We hebben de 10 geboden toch immers niet voor niets gekregen? Lees meer

financiele crisisHandreiking bij financiele crisis
'We erkennen de noodzaak een levensstijl te kiezen waarbij 'genoeg' en 'eerlijke verdeling' sleutelbegrippen zijn'. Dat is één van de tien stellingen die de Raad van Kerken heeft opgesteld om het gesprek binnen kerken en parochies aan te gaan over de financiële crisis. De Raad biedt de stellingen aan via deze website. Lees verder

Activiteitenplan 2009
De Goudse Raad van Kerken heeft voor het komende jaar vele activiteiten gepland. Bent u benieuwd naar onze activiteiten, u kunt hier het activiteitenplan 2009 downloaden.


Duurzaamheidstest
Het Landelijk bureau van Disk heeft een duurzaamheidstest samengesteld. Geloofsgemeenschappen kunnen met een quick scan onderzoeken hoe duurzaam hun eigen kerk is. De lezer krijgt tien stellingen voorgelegd en moet die beantwoorden met 'waar' of 'niet waar'. In een attachment op deze website is de score te vinden.

afbeelding kerk zwolleStelling 1: In onze geloofsgemeenschap proberen we zo goedkoop mogelijk inkopen te doen.
Stelling 2: Bij sparen en beleggen van kerkelijke gelden hebben we voornamelijk oog voor het hoogste financiële rendement.
Stelling 3: Bij ons in de gemeenschap zijn alle gloeilampen vervangen door spaarlampen.
Stelling 4: We maken gebruik van duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld groene stroom.
Stelling 5: In onze geloofsgemeenschap is ruimte voor het leren omgaan met de natuur voor jongeren en volwasssenen.
Stelling 6: In de vormgeving van onze gebouwen is rekening gehouden met de natuur.
Stelling 7: Wij compenseren de CO2-uitstoot van onze gebouwen.
Stelling 8: Bij ons in de gemeenschap is aandacht voor het feest van de schepping.
Stelling 9: In de geloofsgemeenschap en het toerustingswerk hebben wij geen blijvende aandacht voor duurzaamheid.
Stelling 10: Duurzaamheid is symptoombestrijding.

Als je de score wilt lezen: Klik hier

Bron: Website Raad van Kerken Nederland/Brochure 'Op het leven', een special voor de lokale geloofsgemeenschap van DISK.