Contactadres
Secretariaat Raad van Kerken Gouda en omstreken
Mevr. T. (Tineke) Pennekamp
e-mail
 
Penningmeester Raad van Kerken Gouda en Omstreken
Dhr. N. (Nico) Reitsma
e-mail
 
 
Contentbeheer website www.rvkgouda.nl
Dhr. H. (Hugo) Vos