De Goudse Raad van Kerken is een platform van 15 (wijk) kerken en geloofsgemeenschappen. De Raad ontwikkelt initiatieven op het snijvlak van kerk en samenleving. Deze initiatieven zijn verdeeld in drie Portefeuilles: Vieren, Dialoog en Samenleving.

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten die ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, tussen kerk en samenleving en tussen verschillende religies bevorderen.
De Raad is ook aanspreekpunt voor en naar de overheid. Zo maakt de Raad van Kerken deel uit van de WMO-raad in Gouda.

Actuele speerpunten en de activiteiten zijn beschreven in het Activiteitenplan 2014-2015.