Aangesloten kerken

 • Protestantse Kerk in Nederland
  Hervormde wijkgemeente A Sint Jan
  Hervormde wijkgemeente B Sint Jan
  Hervormde wijkgemeente Pauluskerk
  Hervormde wijkgemeente De Oostpoort
  Protestante wijkgemeente Onmoetingskerk
  Protestante wijkgemeente Westerkerk
  Gereformeerde wijkgemeente De Veste
  Evangelisch-Lutherse gemeente
  Protestantse gemeente De Ark
 • Rooms Katholieke Kerk, Parochie St. Jan de Doper, Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua
 • Oud-Katholieke, Parochie van de H. Johannes de Doper
 • Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Federatie van
  Doopsgezinden
  Remonstranten 
  Vrijzinnige Protestanten
 • Oecumenisch Initiatief Gouda
 • Leger des Heils Gouda