Verschenen vanaf februari 2009

Waarom is het multiculturele debat zo heftig?

jean tillieHet multiculturele debat vliegt op dit moment alle kanten op, zowel op stedelijk niveau als in het parlement. Hoe is dat zo gekomen? Hoe komt het dat de discussie niet rustiger wordt?
De hedendaagse hysterie is het gevolg van een structureel verkeerd gevoerd debat. Er zitten grenzen aan onze democratische vrijheid van meningsuiting.
Dit zei Jean Tillie, bijzonder hoogleraar Electorale Politiek en adjunct-directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam op de 9e interculturele lezing in Gouda, georganiseerd door de Raad van Kerken, drie moskeeën en Stichting Meander. Lees verder. Lees het volledige verslag.


Lezing "Vertrouwen in een gedeelde stad"

negende interreligieuze lezingOver dit thema organiseert de Raad van Kerken – Gouda en omstreken in samenwerking met drie moskeeen (Nour, El Fath, Assalam) en Stichting Meander op donderdag 12 november de negende interreligieuze lezing. Ruim 9 jaar geleden is door de Raad van Kerken het initiatief genomen tot het organiseren van een jaarlijkse lezing. Het gaat om lezingen op het snijvlak van religie en samenleving met als onderliggend doel de ontmoeting tussen allochtone en autochtone Goudse burgers te stimuleren. Er heerst een gevoel van onbehagen, wantrouwen, isolement bij zowel allochtone als autochtone Nederlanders. De sociale cohesie in stad en land staat onder druk. De vraag is wat we concreet kunnen doen om tot meer vertrouwen tussen de verschillende geledingen te kunnen komen in de stad Gouda. Welke rol kunnen kerken en moskeeën enerzijds hierbij spelen en wat kunnen instituten (bijvoorbeeld de gemeente) anderzijds daaraan bijdragen? 
Jean Tillie, bijzonder hoogleraar Electorale Politiek en adjunct-directeur van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek "Gedeeld land; het multiculturele ongemak van Nederland”, spreekt over het belang van sociale cohesie en (zelf)organisatie. Wat betekent dat concreet voor Gouda? Wat kunnen we zelf doen? (burgers, kerken, moskeeën, overheid) Hoe kunnen we een stap voorwaarts maken? Na de lezing vindt onder leiding van Pervin van Eer – Üzer, medewerker interculturalisatie van de Stichting Meander een discussie plaats. De lezing vindt plaats in de Panoramazaal van het Zorgcentrum Korte Akkeren, Bernhardhof 400 in Gouda. Deze avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Lees meer


Vakmanschap is Rentmeesterschap

boontjeWellicht kent u die reclame van vroeger nog van een bekend biermerk. Je zag een vakman die het ambacht van bierbrouwer  uitoefende. Dat vakmanschap stond en staat voor “echt”. De tijden zijn veranderd. Met het verdwijnen van die reclame voor vakmanschap (en bier) uit de jaren zeventig verdween volgens mij ook het beeld dat bepaalde zaken van langdurige waarde zijn. Ik las ergens dat onze economie er op is gebaseerd dat we steeds méér willen, en dat dit eigenlijk niet als iets negatiefs wordt gezien! Juist nu ook in de huidige economische crisis moeten we naar men zegt, het geld vooral laten rollen. Maar waarom en waaraan moeten we het dan uitgeven? Lees verder


Elkaar te groen af zijn

U kent hem waarschijnlijk allemaal wel: Reinier van den Berg. Eén van de bekende weermannen van Meteo Consult. Tijdens de relatiedag van het Christelijk Ecologisch Netwerk (een christelijke organisatie die duurzaam gedrag door christenen wil stimuleren, zie www.cenet.nl),  hield Reinier een zeer boeiende en inspirerende presentatie. Vanuit zijn vakgebied weet hij dat het klimaat hard aan het veranderen is. Het koude wintertje dat wij nu meemaken, doet daar helaas niets aan af. Lees verder.


Eco-wandeling en -fietstocht groot succes

eco wandelingeco wandelingeco wandelingDe ruim 50 deelnemers aan de eco-wandeling en -fietstocht hebben het goed getroffen op zaterdag 23 mei. Onder een strakblauwe hemel en met een vrolijk zonnetje gingen ze op weg. De route liep langs diverse winkels in de binnenstad die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. De winkeliers hadden voor de wandelaars kleine traktaties klaar staan en gaven uitleg over hun producten. Bij de Agnietenkapel trok de ijscokar op zonne- (en wind)energie veel aandacht. Het biologische ijsje vond goede aftrek.  Lees verder.


Oecumenische viering 7 juni

De eerstkomende oecumenische viering zal plaatsvinden op zondag 7 juni. Deze viering wordt gehouden in de Rooms-katholieke Hemelvaartkerk, Krugerlaan 110 en begint om 10.00 uur .Voorgangers in deze viering zijn ds. Trijnie Bouw, diaken Dick Vrijburg, en ds. Marnix van der Sijs. De cantorij van de Veste.zal haar medewerking verlenen in deze viering. Deze oecumenische vieringen worden gehouden onder verantwoordelijkheid van: RK-kerk, Vredeskerk (NH), de Veste (Geref.), de Federatie (Doopsgez., Remonstr, Vrije Protestanten), Evang. Lutherse Gem. en de Raad van Kerken – Gouda en omstreken. U bent allen van harte uitgenodigd bij deze viering aanwezig te zijn.


Dodenherdenking door Raad van Kerken.

Zoals al vele jaren gebruikelijk zal de Raad van Kerken Gouda en Omstreken op 4 mei weer een korte oecumenische dienst houden in de Agnietenkapel. In deze dienst, die begint om 19.00 uur, zal dit jaar ds C. van Duijn, predikant van wijkgemeente St. Janskerk B, voorgaan. Het koor Eigenwijs zal weer Jiddische liederen zingen en een gedicht zal worden voorgedragen door Albert van Riet. Na de viering, om ca. 19.30 uur, is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de stille tochten richting markt voor de algemene dodenherdenking.


Crisis biedt kansen voor nieuwe economische wereldorde

crisisBankencrisis, economische crisis, klimaatcrisis en armoedecrisis. Kerk in Actie heeft samen met ICCO-alliantie-partners in Nederland een Manifest van de Kansen opgesteld met zeven actiepunten om de economische wereldorde te vernieuwen.De alliantieleden zijn ICCO, Kerk in Actie, Edukans, Oikocredit, Prisma en SharePeople. Op basis van de kernwaarden gerechtigheid, rentmeesterschap en compassie hebben we zeven actiepunten geformuleerd waarmee de overheid, het bedrijfsleven, de politiek en het maatschappelijk middenveld kunnen werken aan vernieuwing van de economische wereldorde. Download het Manifest
 

Verbreding dooperkenning

De kerken in Nederland beginnen een onderzoek naar verbreding en verdieping van de wederzijdse erkenning van de doop tussen de kerken. Mensen die gedoopt zijn in de kerk van het ene kerkgenootschap hoeven dan niet meer opnieuw gedoopt te worden op het moment dat ze zich aansluiten bij een andere kerk. Verder willen de kerken de mensen die zichzelf of een kind laten dopen zich bewuster laten zijn van de keus die ze maken. Lees meer.


Nederlands Christelijk Forum

global christian forumHet wordt tijd om een Nederlands Christelijk Forum te beginnen. Dat zei dr. Bas Plaisier, oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij sprak bij een studiemiddag over het Global Christian Forum in Utrecht. 
'We moeten het verlangen dat veel leden van de kerk hebben om met elkaar op te trekken, elkaars geloof te delen en tot gezamenlijke viering en dienst te komen, vorm geven in deze fora', aldus Plaisier. 'Het GCF heeft de potentie om wat leeft en op allerlei punten gestalte krijgt in gemeenschappelijk christen-zijn, vorm te geven en verder te brengen. Als het globale niet door het persoonlijke, lokale en regionale gevoed en gestimuleerd wordt, wordt het op den duur een nieuwe uitvoering van de 'ver-van-mijn-bed-show', waaronder de traditionele oecumene nu zo lijdt'.  Plaisier toonde zich behoorlijk kritisch over de bestaande vormen van oecumene. Lees meer.


omkeermoment

Nico RoozenIn een interview met Trouw n.a.v. de Duurzame 100 pleit Nico Roozen, directeur van Solidaridat, voor het maken van moedige keuzes. „Dit is een omkeermoment. Als we de huidige economische crisis niet aangrijpen voor verandering, dan vernietigen we de potentie van de wereld. Herstel van de oude economie zou rampzalig zijn." Daarbij noemt Roozen het wrang dat de milieuproblematiek makkelijker aanslaat dan het sociale vraagstuk. "We investeren eerder in milieu-innovatie dan in een leefbaar loon voor de naaisters in de kledingindustrie. We staan voor gigantische problemen als we het recht op ontwikkeling van de twee miljard armgehouden mensen niet erkennen. Dan moeten we een fort  Europa bouwen." Lees meer.


Geloof van dertigers

website dertigersHet hangt in de kerkelijke lucht: de belangstelling voor jongvolwassenen. Waar de Raad van Kerken een half jaar geleden bekend maakte deze leeftijdsgroep prominent op de agenda te zetten, hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de IKON inmiddels een initiatief gelanceerd mikkend op dezelfde doelgroep. Het gaat om een website speciaal voor dertigers. Predikant René Kok (47) is samen met kerkelijk werker Suzanne Groote verantwoordelijk voor de nieuwe website. Deze zal filmpjes, muziek, interviews met dertigers en foto's bevatten. De website www.geloofinjeleven.nl is vanaf 31 maart in de lucht. Lees meer.


Raad van Kerken scoort goed

TexztDe Goudse Raad van Kerken staat bij het provinciaal beraad van Kerken Zuid-Holland bekend als de meest actieve van de provincie. Dat wist voorzitter Marina Scheijgrond-Verhulst afgelopen woensdag te vertellen tijdens een goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst.  Die mededeling was een flinke opsteker voor de circa 30 aanwezigen - leden van de Raad, predikanten en  pastores  van de 15 aangesloten kerken en andere genodigden.  Het geanimeerde samenzijn, waarbij ook drie van de nieuw in Gouda aangetreden voorgangers zich voorstelden,  vond plaats in de Katholieke kerk aan de  Krugerlaan.
Voedselbank
Daar heeft ook de Goudse voedselbank onderdak gevonden.  Deze werd 5 jaar geleden opgericht op initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking met de ChristenUnie. Het lag dus voor de hand dat de aanwezigen bij deze gelegenheid hun licht opstaken over de gang van zaken en iets konden proeven van de goede sfeer waarin iedere donderdagmiddag voedsel pakketten worden uitgegeven aan ruim 170 gezinnen, die zonder die (tijdelijke) hulp niet of nauwelijks kunnen rondkomen.
Oecumenische activiteiten
Moderamenleden Gerrit Brinkman en Arjan Blok presenteerden tenslotte een indrukwekkende lijst van plannen voor het Nieuwe Jaar. Voortzetting van de discussie – nu met vooral jongeren - over de toekomst van de kerken in Gouda; interreligieuze lezing; oecumenische kerkdiensten, contact met de Goudse gemeente, enz.