Roze Zaterdag

Kerkdienst in de St. Janskerk

Op 23 juni wordt in Gouda de jaarlijkse landelijke Roze Zaterdag gehouden. Met medewerking van de gemeente Gouda worden er dan allerlei activiteiten georganiseerd. Gebruikelijk is dat er ook een kerkdienst wordt gehouden; deze vindt in Gouda plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Door het organiserend comité is verzocht om de Sint-Janskerk hiervoor te mogen gebruiken.

Door de Algemene Kerkenraad is zowel in- als extern gesproken over de wenselijkheid, de aard en de opzet van een dergelijke dienst. De uitkomst van deze gesprekken was dat de deur van de kerk open staat voor een respectvolle viering waarin ruimte is voor de breedte van opvattingen die er leven ten aanzien van LHBT. .

Naast de vraag om beschikbaarheid van de Sint-Janskerk heeft het comité ook gevraagd om de LHBT problematiek in de kerk te bespreken. De Algemene Kerkenraad is van mening dat dit een aangelegenheid is van de wijkgemeenten, maar beveelt het gesprek hierover uiteraard van harte aan.

Bekijken