Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Uitgelicht

De  Raad van Kerken organiseert opnieuw een debat rond de gemeenteraadsverkiezingen. Thema: Duurzaamheid, zorg en Integratie in Gouda. Het debat vindt plaats op donderdag 15 maart om 20.00 uur in De Veste.
Meer lezen

Bezinning

Om duidelijk te maken hoe hij denkt over mensen die veel klagen in plaats van iets te doen om hun leven aangenamer te maken, heeft paus Franciscus een bordje op de deur van zijn werkkamer in het Vaticaan gehangen. 
Meer lezen