Welkom bij de
          Raad van Kerken Gouda

Activiteitenkalender

Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten. Doel: bevorderen van ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, kerk en samenleving en de verschillende religies. 
Meer lezen

Uitgelicht

Het boek ‘Opgestaan’ is een boek dat je niet in één ruk uit moet lezen, maar om hier en daar gericht bij stil te staan. Dan leent het zich uitstekend voor de ontwikkeling van het oecumenische geloofsgesprek.
Meer lezen

Bezinning

Om duidelijk te maken hoe hij denkt over mensen die veel klagen in plaats van iets te doen om hun leven aangenamer te maken, heeft paus Franciscus een bordje op de deur van zijn werkkamer in het Vaticaan gehangen. 
Meer lezen